אין מוצרים בסל הקניות שלך
סגור
חיפוש
Filters

תקנון הגרלת שובר סקר הריון 2020

תקנון פעילות הגרלת שובר מתנה על סך 1500 ₪ לרכישה ברשת אבישג ארבל

ההשתתפות במילוי הסקר מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות כפופה גם לתנאים ולמגבלות המפורטים באתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק של החברה. 

תאור ותקופת הפעילות 

הגרלת "שובר מתנה על סך 1500 ש"ח במתנה" – בתאריך 1.7.20 תתקיים הגרלה אליה תיכנס כל מי שתמלא את סקר ההריון השנתי בהגרלה דרך פוסט בפייסבוק, וזאת באמצעות מילוי הפרטים האישיים הנדרשים, ואשר אישרה את השתתפותה בהגרלה.

ההרשמה להגרלה תתאפשר עד לתאריך 30.6.20 בשעה 23:59.

עורכת הפעילות 

חברת "אבישג ארבל בע"מ" (להלן: "אבישג ארבל")

מפקחי ההגרלה הינם עו"ד ינון שי ורו"ח ניר סינמן .

זכאיות להשתתף בפעילות 

זכאיות להשתתף בפעילות כל אישה אשר מילאה את סקר ההריון השנתי במלואו לרבות כתובת מייל וטלפון נייד, אישרה את השתתפותה ונמצאת בהריון בימים אלו.

 • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי'אבישג ארבל'.

מהות הפעילות ותנאי ההשתתפות בה

 • כל מי שרוצה להיכנס להגרלת שובר מתנה על סך 1500 ₪ צריכה למלא את הסקר במלואו ואת פרטיה האישיים כפי שנדרש בטופס ההשתתפות ולאשר את השתתפותה.
 • על המשתתפת בהגרלה להיות בהריון.
 • על כל משתתפת בהגרלה למלא מספר טלפון נייד וכתובת אי-מייל תקינה ולאשר את כניסתה לרשימת התפוצה של חברת 'אבישג ארבל'. ***הדבר אינו גורע מכך שלאחר קבלת דיוורים/מסרונים תוכל המשתתפת להסיר את עצמה מרשימת התפוצה בכל רגע נתון לבחירתה.
 • המשתתפת מצהירה כי עצם השתתפותה בפעילות מהווה הסכמה שלה להוראות תקנון זה והשתתפותו כפופה להן.

יובהר כי הפעילות אינה נערכת בתמיכה ו/או בחסות אתר פייסבוק ואין לקשרה אליו.

אופן ביצוע ההגרלה

 • הזוכה תיבחר בהגרלה אשר תתקיים בהשתתפות נציג/ת החברה 'אבישג ארבל' ובנוכחות רו"ח/עו"ד.
 • ההגרלה תתקיים ביום רביעי 1.7.20 במשרדי החברה / במשרדי עו"ד / רו"ח.   
 • הגרלת הזוכה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

הפרס

 • הזוכה בהגרלה תהיה זכאית לפרס הבא: שובר על סך 1500 ₪ לרכישת בגדים ברשת 'אבישג ארבל'. 
 • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • 'אבישג ארבל' תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת, עד למועד קיום ההגרלה בפועל, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה של שינוי כאמור תימסר הודעה באתר החברה ובעמוד הפייסבוק שלה, טרם ביצוע ההגרלה.

איתור הזוכה

 • איתור הזוכה יתבצע עד 7 ימים מתום הפעילות.
 • איתור הזוכה יתבצע באמצעות מספר הטלפון כפי שנרשם בעת מסירת הפרטים ואישור ההשתתפות בהגרלה.

הודעה לזוכה ומסירת הפרס לזוכה

 • בסיום ההגרלה תימסר הודעה לזוכה באמצעות שיחת טלפון.
 • כמו כן, ייתכן והודעה על הזוכה תתפרסם על גבי ה- wall בעמוד הפייסבוק של 'אבישג ארבל' והשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה לפרסום כאמור.
 • בהתאם לפרטים שימולאו ע"י המשתתפות בהגרלה, תיצור חברת 'אבישג ארבל' קשר עם הזוכה ולאחר שתאמת את זהותה יתואם מולה אופן מסירת הפרס. לשם קבלת הפרס תידרש הזוכה להציג תעודת זהות ו/או כל מסמך אחר על פי שיקול דעתה של 'אבישג ארבל' ולחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. 
 • מובהר, כי לא תושאר לזוכה הודעה בדבר זכייתה (באמצעות אדם אחר, מענה טלפוני, או בדרך אחרת).

שונות

 • מובהר בזאת כי הבחירה בזוכה הינה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, ולמשתתפות לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והשתתפות או אי השתתפות בפעילות לא תהווה בכל מקרה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד 'אבישג ארבל'.  
 • 'אבישג ארבל' תהיה רשאית להודיע על סיום הפעילות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הסקר בכל עת ולמשתתפות לא תהיה כל טענה בעניין.
 • 'אבישג ארבל' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הפעילות ואת הוראות תקנון זה מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם בעמוד הפייסבוק של 'אבישג ארבל'. השינוי בעמוד הפעילות תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 • מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז – 1977. המשתתפות מסכימות ומצהירות בזאת כי הינן משתתפות במסגרת ההגרלה לפרסומת מסחרית המותרת עפ"י החוק האמור .

בואי לעשות איתנו חיים

'אבישג ארבל'

אופנה להריון

 

×

Hi, we noticed that you are browsing in AVISHAG ARBEL Israeli website which does not ship to your address.