סגור
סינון לפי
חיפוש

תקנון פעילות GIVEAWAY תיק לידה סטפטמבר 2023

 

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות כפופה גם לתנאים ולמגבלות המפורטים באתר האינטרנט של החברה. 

תאור ותקופת ההגרלה

בין התאריכים 10.9.23-12.9.23 תתקיים פעילות GIVEAWAY מטעם 'אבישג ארבל בע"מ' באמצעות פוסט באינסטגרם. בפעילות תשתתף כל מי שביצעה בתנאי ההשתתפות המפורטים בפוסט עצמו המפורסם בעמוד האינסטגרם של 'אבישג ארבל'.

במסגרת ההגרלה יוכרזו 2 זוכות מאושרת, שמות הזוכות יפורסמו ב- 12.9.2023 באמצעות הסטורי של המותג.

עורכת הפעילות

חברת "אבישג ארבל בע"מ" (להלן: "אבישג ארבל").

מפקחי הפעילות הינם עו"ד ינון שי ו/או רו"ח ניר סינמן.

זכאיות להשתתף בהגרלה 

 • זכאיות להשתתף בפעילות כל אישה הריונית אשר עמדה בתנאים הנדרשים במלואם בלבד.
 • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי 'אבישג ארבל'.

מהות הפעילות ותנאי ההשתתפות בה

 • אבישג ארבל בע"מ תערוך פעילות GIVEAWAY לכבוד השנה החדשה. אבישג ארבל בע"מ תעניק 2 מזוודות תיק לידה מוכן בשווי 589 ש"ח של המותג מאמאל'ה.
 • תנאי ההשתתפות בהגרלה: 
 1. לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם שלנו AVISHAGARBEL.IL.
 2. לעשות לייק לפוסט הפעילות.
 3. לשתף את פוסט הפעילות לסטורי של המשתתפת.
 4. לכתוב לנו בתגובות של פוסט ההגרלה מה הן שלושת פריטי החובה שלך לתיק הלידה.
 • המשתתפת מצהירה כי עצם השתתפותה בהגרלה מהווה הסכמה שלה להוראות תקנון זה והשתתפותו כפופה להן.
 • יובהר כי ההגרלה אינה נערכת בתמיכה ו/או בחסות פייסבוק ואינסטגרם ואין לקשרה אליו.

אופן ביצוע ההגרלה

 • בחירת זוכות תתבצע על ידי נציג/ת החברה 'אבישג ארבל' ונציגי המותגים המשתתפים בפעילות.
 • הזוכות בפעילות יהיו 2 זוכות מבין כל המשתתפות אשר ביצעו את כל השלבים ותגובתן בפוסט תהיה הכי מקורית.

 • פרסום הזוכות ייעשה ב- 12.9.23 באמצעות סטורי בחשבון האינסטגרם של המותג.
 • 2 זוכות בלבד.
 • בחירת הזוכות תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

הפרס

 • תיק לידה מוכן ומפנק בשווי 589 ש"ח של המותג "מאמאל'ה" לכל זוכה.

 • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 • 'אבישג ארבל' תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת, עד למועד קיום ההגרלה בפועל, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה של שינוי כאמור תימסר הודעה באתר החברה ובעמוד הפייסבוק שלה, טרם ביצוע ההגרלה.

 הודעה לזוכה ומסירת הפרס לזוכה

חברת 'אבישג ארבל' תיצור קשר עם הזוכה באמצעות חשבון האינסטגרם עימו השתתפה בהגרלה.

 שונות

 • מובהר בזאת כי הבחירה בזוכה הינה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, ולמשתתפות לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והשתתפות או אי השתתפות בפעילות לא תהווה בכל מקרה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד 'אבישג ארבל'.  
 • 'אבישג ארבל' תהיה רשאית להודיע על סיום הפעילות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההגרלה בכל עת ולמשתתפות לא תהיה כל טענה בעניין.
 • 'אבישג ארבל' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הפעילות ואת הוראות תקנון זה מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם בעמוד הפייסבוק של 'אבישג ארבל'. השינוי בעמוד הפעילות תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 • מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז – 1977. המשתתפות מסכימות ומצהירות בזאת כי הינן משתתפות במסגרת ההגרלה לפרסומת מסחרית המותרת עפ"י החוק האמור .

בואי לעשות איתנו חיים

'אבישג ארבל'

אופנה להריון