משלוחים חינם בקניה מעל ₪250 לנקודת איסוף
אין מוצרים בסל הקניות שלך
סגור

תקנון הגרלה אוקטובר 2021

תקנון הגרלת 3 שוברים ע"ס 500 ש"ח אוקטובר 2021

ההשתתפות במילוי הפרטים מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש/ת לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות כפופה גם לתנאים ולמגבלות המפורטים באתר האינטרנט של החברה. 

תאור ותקופת הפעילות 

הגרלת "3 שוברים ע"ס 500 ש"ח במתנה לקניה ב-'אבישג ארבל'" – בתאריך 10.10.21 תתקיים הגרלה אליה תיכנס כל מי שתמלא אחר הוראות ההגרלה במלואם דרך פוסט בפייסבוק.

ההרשמה להגרלה תתאפשר עד לתאריך 10.10.21 בשעה 10:00. יוגרלו 3 זוכות מאושרות.

עורכת הפעילות 

חברת "אבישג ארבל בע"מ" (להלן: "אבישג ארבל")

מפקחי ההגרלה הינם עו"ד ינון שי ורו"ח ניר סינמן .

זכאיות להשתתף בפעילות 

זכאיות להשתתף בפעילות כל אישה אשר מילאה את כל הפרטים הנדרשים במלואם בלבד.

 • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי 'אבישג ארבל'.

מהות הפעילות ותנאי ההשתתפות בה

 • כל מי שרוצה להיכנס להגרלת שובר מתנה צריכה למלא אחר ההוראות במלואם כפי שנדרש בפוסט ההגרלה. 
 • על המשתתפת בהגרלה להיות בהריון.
 • המשתתפת מצהירה כי עצם השתתפותה בפעילות מהווה הסכמה שלה להוראות תקנון זה והשתתפותו כפופה להן.

יובהר כי הפעילות אינה נערכת בתמיכה ו/או בחסות פייסבוק ואין לקשרה אליו.

אופן ביצוע ההגרלה

 • הזוכות יוגרלו בהגרלה אשר תתקיים בהשתתפות נציג/ת החברה 'אבישג ארבל' ובנוכחות רו"ח/עו"ד.
 • ההגרלה תתקיים ביום ראשון 10.10.21 במשרדי החברה / במשרדי עו"ד / רו"ח.   
 • הגרלת הזוכות תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

הפרס

 • הזוכות בהגרלה יהיו זכאיות לפרס הבא: שובר מתנה ע"ס 500 ש"ח לקניות ב'אבישג ארבל' עבור כל אחת מהזוכות, ובתנאי שעמדו בתנאי ההגרלה.
 • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • 'אבישג ארבל' תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת, עד למועד קיום ההגרלה בפועל, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה של שינוי כאמור תימסר הודעה באתר החברה ובעמוד הפייסבוק שלה, טרם ביצוע ההגרלה.

מימוש הפרס

 • לאחר קבלת ההודעה על הזכיה, על הזוכה לתאם מול שירות הלקוחות את אופן איסוף הפרס - איסוף מאחת מחנויות הרשת יהיה ללא עלות. ניתן יהיה לשנות לאיסוף ע"י שליח בעלות כספית אותה תספוג הזוכה.
 • הזוכה תוכל לבחור לממש את השובר באחת מחנויות 'אבישג ארבל' או באתר בהתאם לבחירתה.
 • איתור הזוכה יתבצע באמצעות פניה במייל כפי שמולא בעת מילוי הפרטים הנדרשים להשתתפות בהגרלה.

הודעה לזוכה ומסירת הפרס לזוכה

 • בסיום ההגרלה ישלח מייל הודעה על הזכיה עם פירוט אופן מימוש הפרס.
 • בהתאם לפרטים שימולאו ע"י המשתתפות בהגרלה, תיצור חברת 'אבישג ארבל' קשר עם הזוכות ולאחר שתאומת זהותן יתואם מולן אופן מסירת הפרס. לשם קבלת הפרס תידרשנה הזוכות להציג תעודת זהות ו/או כל מסמך אחר על פי שיקול דעתה של 'אבישג ארבל' ולחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. 
 • שמות הזוכות יפורסמו בסטורי בעמוד האינסטגרם שלנו.

שונות

 • מובהר בזאת כי הבחירה בזוכות הינה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, ולמשתתפות לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והשתתפות או אי השתתפות בפעילות לא תהווה בכל מקרה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד 'אבישג ארבל'.  
 • 'אבישג ארבל' תהיה רשאית להודיע על סיום הפעילות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הסקר בכל עת ולמשתתפות לא תהיה כל טענה בעניין.
 • 'אבישג ארבל' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הפעילות ואת הוראות תקנון זה מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם בעמוד הפייסבוק של 'אבישג ארבל'. השינוי בעמוד הפעילות תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 • מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז – 1977. המשתתפות מסכימות ומצהירות בזאת כי הינן משתתפות במסגרת ההגרלה לפרסומת מסחרית המותרת עפ"י החוק האמור .

בואי לעשות איתנו חיים

'אבישג ארבל'

אופנה להריון

 

×

Hi, we noticed that you are browsing in AVISHAG ARBEL Israeli website which does not ship to your address.

// PixelShop plugin